Kontorslokaler

Att glasa in ett kontorslandskap är ett effektivt sätt att minska bullernivån på arbetsplatsen men samtidigt bevara översynen och ljuset i lokalen. Våra smarta inglasningnssystem är helt modulära och går att anpassa med stor variation, vi kan garanterat hitta en smart lösning åt er. 

I arbetsmiljöer som är extra utsatta för buller rekommenderar vi att man glasar in med en s k ljudlamell för extra bullerdämpning.

 

Intresseanmälan