Vi kan dagens teknik!

Dagens rutor är mer avancerade med olika sensorer och kameror m.m. Eftersom vi alltid ligger i framkant när det gäller säkra montage kan du vara säker på att allt blir rätt återmonterat och kalibrerat.

Reparation eller byte

Det bilglas som utsätts för mest skador är din vindruta oftast träffas den av ett stenskott. Stenskottet är den största orsaken till att vindrutan spricker. Ifall din vindruta träffats av ett stenskott så bör du kontakta oss så vi kan försöka laga stenskottet i tid innan en spricka uppstår. Ifall inte stenskottet lagas i tid kan du ha oturen att en spricka börjar vandra iväg från stenskottet, ifall detta sker är det inte längre enkelt att laga sprickan på ett säkert sätt därför blir ett vindrutebyte aktuellt.


Glasmästeriet i Umeå är auktoriserade av Glasbranschföreningen.

Detta innebär att företaget har den högsta kompetensen att utföra bilglasbyten och bilglasreparationer på alla bilar, bussar och lastbilar.

3130.35.Aukt_bil_logo_2.100x100.jpg

Garantier 

Auktoriserade bilglasmästerier samarbetar med försäkringsbolagen och har datoriserad uppkoppling till dessa likväl som till Transportstyrelsen och biltillverkarna . De kan garantera ett fackmannamässigt montage av vindrutan och
ar fullt ansvar för rätt material och härdningstid. Skulle ändå något fel uppstå åtgärdas detta snabbt och kostnadsfritt.

Utbildning och återvinning

Auktoriserade bilglasmästerier utbildas och vidareutbildas årligen. Företagen stickprovkontrolleras och garanterar att det arbete de utför återställer bilen så att säkerhet och utseende blir det ursprungliga. De auktoriserade bilglasmästerierna håller sig genom ständiga vidareutbildningar uppdaterade på den senaste utvecklingen för att kunna möta framtidens krav. Dessutom kan du vara säker på att alla auktoriserade bilglasmästerier återvinner sitt glas på ett miljövänlig sätt.

Kvalitetskontroller

Varje år måste alla auktoriserade bilglasmästerier förnya sina auktorisationer och på sådant sätt visa att de lever upp till auktorisationens regler. Det finns också en auktorisationsnämnd som genom besiktningar, enkäter, stickprovskontroller och utbildningar ansvarar för att regelverket efterföljs.
 

 
Bokningsförfrågan
Vi kommer kontakta dig så snart vi kan för att bestämma lämplig tid och arbete

 

Vi lovar dig

  • • Snabb service
  • • Alla märken och modeller
  • • Garanti på utfört arbete