Nika

Dert ramfria balkonginglasningen Nika

Enkel att använda

NIKA-balkonginglasning är ett finskt inglasningssystem som behåller balkongkänslan. Inglasningssystemet saknar vertikala profiler, och lämpar sig därför utmärkt för boende i alla typer av fastigheter med balkong eller terrass. 
 

Lätt att öppna helt, stänga och putsa

Vid öppning och stängning glider inglasningen lätt i takets styrskena och i nederkantens glidskena. Glasrutorna skjuts först åt sidan, för att sedan vikas inåt, vilket gör det enkelt
och lätt att putsa glasrutornas båda sidor.
 
Inglasning av balkonger på Ö-backa strand i umeå
NIKA-balkonginglasning är ett fi nskt inglasningssystem 
som behåller balkongkänslan. Inglasningssystemet 
saknar vertikala profi ler, och lämpar sig därför utmärkt 
för boende i alla typer av fastigheter med balkong eller 
terrass.