Season 5000

Season 5000 är ett byggsystem för fasta partier t ex bröstningar, räcken
och gavlar. Det är uppbyggt av aluminiumprofiler med fyllningar av glas,
laminatskivor eller annat material med valfri kulör. Season 5000 kan även
användas för t ex kontorsrum och invändiga glasväggar